Höstmöte 3 dec. kl.19.00

Höstmöte 

Den 3 december är det Höstmöte för Forsgårdens Golfklubb och detta kommer att hållas i Hålabäckskolans Aula med start kl 19.00.
Preliminär föredragninslista kommer att sändas ut lite senare.

 
Motioner
Frågor och motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före höstmötet.
 
Varmt välkomna!