Diverse information

Klövern
Nästa vecka har vi planerat att bekämpa klövern som just nu blommar en del på vår bana. Efter att vi sprutat ett självklart godkänt medel kommer det att gå ganska snabbt för alla att se resultatet. Vi kommer att arbeta med detta väldigt sena kvällar och tidigt på morgonen.

Skötsel av våra bunkrar
Vi har fortfarande några bunkrar kvar att fylla på sand i och vi planerar att göra det under v 24 och 25. I de bunkrar där vi fyllt på sand ser vi en klar förbättring. Förhoppningsvis har ni sett att vi krattar de nya bunkrarna på ett annorlunda sätt där vi håller kanterna väl packade och släta för att få sanden att ligga kvar i slänterna och få bollen att rinna ner i bunkrarna. Denna metod för krattning tar oss något längre tid att utföra. Men i gengäld vinner vi väldigt mycket tid för skötsel vid kraftiga regnväder likt de senaste dagarna då vi helt slipper rännilar då betongen på ett väldigt bra sätt släpper igenom vattnet. 

Puttgreenerna 
Våra nya övningsgreener vid klubbhuset är nyligen klippta och ser fina ut. Dock är de fortsatt något glesa på sina ställen men vi gödslar kontinuerligt och vi kommer att stödså dem igen när det blir lämpligt. Efter att vi nu klippt dem kommer de att täta till sig då gräset sätter nya skott. När de kan öppnas är omöjligt att säga i dagsläget och vi ber er om tålamod. 

Häckarna är nu i stort sett planterade och området ska kompletteras med ett antal träd och belysning. När i tid belysningen kommer att stå klar är i dagsläget inte riktigt bestämt. 

Bagskåp
Det garage som vi hade tidigare i det huset där bägskåpen finns är nu ombyggt och det finns nu plats för drygt 70 nya bagskåp. Dessa kommer att finnas på inom ett par veckor och så snart vi har allt klart kommer ni som står på tur att få ett samtal från oss på kansliet. 

Stängsel för vildsvin
Vi har fått påhälsning av vildsvin på hål sju till höger om green. Som tur är gjorde de ingen större skada. För att minska risken för ytterligare påhälsning arbetar vi på att sätta upp vildsvinsstängel från ladan på Slottbanans sjätte hål fram till kiosken. När de kommer upp kan vi inte säga just i dagsläget.  

Fler artiklar