Boka starttid

Bokning av starttider och spel på banan! 

Några av nyheterna för året är ju som vi skrivit tidigare att det maximalt antal bokade starttider uppgår till 2 samtida bokningar på Slottsbanan. På Kungsbanan gäller maximalt 4 samtida bokningar. Dessa bokningregler har styrelsen skapat då vi sett i våra medlemsundersökningar att många medlemmar upplevt att det varit svårt att boka en starttid och att tillgängligheten därmed varit låg. På Forsgården har vi ett högt tryck och för att skapa nöjdhet hos flertalet av våra medlemmar har vi tagit till oss av rekommendationerna från Svenska Golfförbundet, vilka är att gå ifrån 3 till 2 samtida bokningar på Slottsbanan. Detta är alltså förändrat för att skapa luft i bokningssystemet och göra det möjligt för flertalet av våra medlemmar att få möjligheten till en bokad starttid. 

Kungsbanan
Vi vill även passa på att tipsa om att det finns gott om lediga starttider på vår fina Kungsbana. Här kan du även välja att spela 2x9 hål så du får en trevlig 18 hålsrunda på denna bana. 

VIKTIGT
Dock vill vi förtydliga - om du har två samtida bokningar och kommer ner till klubben och det finns lediga starttider så bokar receptionen gärna in dig för spel. Självklart ska banan inte stå tom, utan vi bokar naturligtvis in dig om det finns lediga tider när du är på plats. 

LEDIGA TIDER VARJE HEL TIMMA PÅ HELGER
En annan nyhet som många upplever som mycket positivt är de "spontanta starttider" som numera finns varje hel timma under helgerna. Dessa släpps kl 08.00 dagen innan vilken ger er möjlighet till lite mer av spontan bokning och spel under helgerna. På fredagen kl 08.00 kan du alltså boka lördagens tider och på lördag kl 08.00 kan du boka söndagens tider. 

2 TIMMAR
Om du önskar avboka din starttid ska detta göras senast två timmar innan din starttid. Görs detta senare betraktas detta som en No Show och du kommer att bli debiterad gällande avgift. Det är även viktigt att du ankomstregisterar din starttid innan du spelar då det annars betraktas som No Show.