Banbesiktning

Den 10 maj genomfördes en gedigen banbesiknting utav de ombyggnationer som gjorts på banan.

 
Medverkande denna dag är Martin Sternberg från Capillary Concrete, Christian Lundin banarkitekt, David Nelson byggentreprenör, Bosse Dahlström klubbstyrelsen, Robin Eriksson banchef och Karolina Bohlin klubbchef som alla noggrant går igenom alla områden.
 
Spännande och givande dag!