Kungsbanan öppen för spel på vintergreener.

Kungsbanan är öppen med vintergreener och bollränna gäller.

Om det är frost på morgonen är banan stängd till frosten släpper.

Nu stänger vi banan med ordinarie greener för säsongen!

På grund av det mycket stora svampangreppen just nu på banan har vi idag beslutat att stänga ordinarie greener för säsongen.
Även övningsgreenerna är stängda. Hela banan kommer att vara stängd fram till måndag då vi öppnar igen, då med spel på vintergreener på Kungsbanan.
 
Att det är så pass stora svampangrepp just nu beror på det väldigt varma och framförallt fuktiga vädret som just nu råder vilket är idealiskt för svampen.
Det märks tydligt att svampen är som mest aktiv på fairways och faran med det är att spelare som går på fairway sprider svampsporer via skorna in på greenerna som i värsta fall kan ge stora skador.
 
Hoppas att ni alla har förståelse för detta beslut! Låt oss nu hoppas att vintern går fort och att det blir en tidig vårstart säsongen 2019!  
 
Med vänliga hälsningar
Robin Eriksson
Banchef