Årsmöte 21 maj

Årsmöte

Den 21 maj är det Årsmöte för Forsgårdens Golfklubb och detta kommer att hållas i Hålabäckskolans Aula med start kl 19.00. Preliminär föredragninslista kommer att sändas ut lite senare.

Motioner

Frågor och motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.