Månadens golfare

Månadens golfare 2017 UTGÅR.

Månadens golfare 2016:

april - maj:      Inga Svensson och Sven-Åke Ahlerup

juni:                Inga-Lill Hendtman, Stina Gabrielsson och Thomas Odenjung

juli - augusti:   Margot Nilsson och Peter Hansson

september:      Agneta Borgström och Bo Eriksson