MARKNAD

Verksamhetsplan för Marknad/Business Club 2015

Ansvarig

Marknad - Försäljning
Patrik Uggla:   
076-1480878
patrik@forsgarden.se

Mål:

-       Få fler företagspartners till Forsgårdens Golfklubb vilket skall ge ökade intäkter till klubben och vara grunden till den Business Club som startats.

-       Att öka intäkterna från våra Partners.

-       Se till att vi blir en aktiv partner för flertalet av de befintliga nätverken i Kungsbacka. Vi skall bli en naturlig partner till andra företagsnätverk

-       Göra FGGK Business Club till ett av de mest attraktiva Partnernätverken i Kungsbacka med omnejd.

-       Ökad medverkan i sociala medier och på så sätt nå ut till fler potentiella företag.

Aktiviteter:

-       Skapa Forsgården Business Club. Ett nätverk som erbjuds till alla våra företagspartners i olika former. I Forsgården Business Club erbjuds bland annat ett antal nätverksträffar med intressant innehåll.

-       Genom att erbjuda våra Företagspartners ett individuellt marknadsanpassat erbjudande för varje enskilt företag skall vi vara den part som företagen kommer att välja.

-       Säkra kvalitén för företagsarrangemang genom att vara professionella i hanteringen före, under och efter arrangemangen. Vårt mål är att ge samtliga kunder en upplevelse över förväntan, detta gäller både företag och medlemmar och på så sätt

        skapa möjligheter att även sälja in oss till våra Företagspartners kunder och affärskontakter.

-      Skapa nyförsäljning genom att erbjuda företag och partners affärsmässiga samt personliga mervärden. Här är tanken att vi skall skapa en vinn/vinn situation genom att våra medlemmar får möjlighet att ta del av erbjudanden från våra företagspartners

-       Ladda våra medier med intressant läsning samt månatliga erbjudanden. Det skall erbjudas en mängd fördelar att vara Partner och medlem till FGGK främst genom att man själv skall göra aktiva val på hemsidor och genom Facebook grupper.