Herrkommittén

Söndagen den 9 september är det Semifinal och prisutdelning för Onsdagsgolfen. 

Du kan anmäla dig fram till kl.15.00 då vi plockar ner anmälningslistorna.

Johnny Örneflo finns på plats i tävlingsexpeditionen från 15.00  
han nås på tel. 010-2122127

 

Herrkommittén 

Mikael Jeppsson 0705-11 87 47 mikael.jeppsson@scanco.se

Roine Gustafson 0707-72 28 38 roinegu@gmail.com

Johnny Örneflo  0703-35 78 98 johnny.orneflo@ineko.se

Peter Eliasson    0733-11 97 23 peter.eliasson@swisslog.com