Vägen från Grönt kort till handicap 36

Den lilla skrift som nås via nedanstående länk beskriver kortfattat hur man får klubbhandicap och sänker detta
tills man erhåller officiellt handicap.

Från Grönt kort till handicap 36