Fadder – en viktig roll

Faddern var tidigare den som ansvarade för hela introduktionen av nybörjaren i golfens värld och tog på sig uppgiften att få in den nye medlemmen i klubbgemenskapen. Det var faddern som lärde den nye medlemmen det mesta om hur det gick till att spela golf.
Rollen är i stort den samma idag med tillägget att nybörjaren måste uppfylla några fler formella krav för att få tillgång till våra golfbanor.

Efter den inledande introduktionen som består av grundläggande utbildning i praktik och teori är det dags att börja med det riktiga spelet på banan tillsammans med dig som fadder.

Man ska spela minst två gånger med en fadder. Man ska klara att få ihop 18 poäng en gång eller 14 – 17 poäng två gånger över 9 hål med 2 extra slag per hål från gul/svart utslagsplats. Alla hålen spelas då som par 3-hål. Därmed har man erhållit Grönt Kort
Vägen till officiell hcp går sedan genom fortsatt spel från tee 39 (grön/vit) och röd tee, gärna tillsammans med en fadder. Nu spelas hålen som par 3, 4 och 5. Nu börjar du spela på klubbhandicap 54 och får erhållna slag enligt slopetabellen. Du sänker ditt klubbhandicap med 1 slag för varje poäng över 18 poäng på 9 hål. Du kan inte höja ditt klubbhandicap.

Vad förväntas av en fadder?

Fadderns roll är viktig för att nybörjaren ska komma med i klubbgemenskapen på ett bra sätt och det finns bara ett formellt krav på en fadder.
Faddern ska ha hcp 36 eller lägre.
Faddern ska vara en erfaren golfspelare och några viktiga punkter som ofta behöver belysas lite mer än andra är t.ex. Klicka på nedanstående länk för att få en lathund med mer detaljer om vad en fadder bör hjälpa den nya golfaren att förstå

Här får du en komplett lathund för fadderrollen