Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen har styrelsens uppdrag att ange de övergripande kvalitetskraven och skötselanvisningarna för klubbens banor till Forsgårdens Golf AB (FGAB) samt att planera och prioritera delprojekt för genomförandet av den beslutade utvecklingsplanen.

Verksamhetsplanen för 2017 kan du läsa HÄR

Här kan du läsa om Banans kvalitetskrav 2017

Allt som rör den långsiktiga utvecklingsplanen, alla protokoll från de möten vi har i gruppen samt lite tankar och idéer, hittar du om du loggar in på Medlemssidor-Anläggningsgruppen.

Information från BUG Maj 2014

Information från BUG Juni 2014

Information från BUG Sept 2014

Information från BUG Febr. 2015

Utvecklingsplan FGGK antagen av höstmötet 2013:

Här presenteras alla dokument som handlar om hur vi arbetar med utvecklingen av vår anläggning. Höstmötet 2013 antog en långsiktig utvecklingsplan som ska ligga till grund för framtida förändringar och investeringar i vår anläggning.

Synpunkter och kommentarer på vår utvecklingsplan tar jag gärna emot på e-post: bosse.dahlstrom@tele2.se

Bosse Dahlström
Sammankallande i Anläggningsgruppen