Fonden för kroniskt sjuka barn

Forsgårdens fond för barn med kronisk sjukdom i Kungsbacka

Varför har klubben en fond för kroniskt sjuka barn? Jo, det beror på en tragisk händelse när klubben var ny.

Vårt första mycket omtyckta krögarpar fick en son med förlossningsskada. Han var med mycket på klubben och många medlemmar tyckte att vi i klubben borde göra något för den här gruppen av barn. Man ville både hjälpa familjen och det enskilda barnet.

Fonden instiftades 1995 av dåvarande styrelse och kommittéer som startade detta genom att samla in 10 kronor per starttillfälle. Även andra kommittéer har hjälpt till att samla in medel till denna fond.Och det har blivit en del pengar med åren. Fonden har varje år delat ut mellan 12000 – 30000 kronor till behövande barn.

Man kan söka bidrag både för medicinska och sociala behov, såsom olika typer av handicaphjälpmedel, utrustning för sportaktiviteter och behandlingsresor.

Fonden annonserar varje höst när det är dags att söka och klubbens kansli tillhandahåller ansökningsblanketter. Efter beviljad ansökan av fondens styrelse betalas bidrag ut av klubbens kansli.

Fondens fonderade medel uppgår nu till 51800 kronor.

Klubbens styrelse har beslutat att tillskjuta en summa årligen till fonden.

Christer Gundewall         Karolina Bohlin